HesbimPOS programı; mağazalar ve perakende satış noktaları (Point of Sales) için geliştirilmiş bir yazılımdır. Hesbim POS programının genel özellikleri aşağıda anlatılmıştır.

 

 

  •       HesbimPOS tek başına yeterlidir.

Herhangi bir mağazada, Hesbim POS programının kullanılabilmesi için, başka hiçbir yazılım veya donanıma ihtiyaç yoktur. Hesbim POS; Stok, Cari, Alış Faturaları, Satış Faturaları, Taksitli Satış ve Tahsilat işlemlerini yapar ve tüm bunlara ilişkin detaylı raporlar alabilir. Programın tek bir versiyonu vardır ve bu versiyon tüm işlemleri yapmaya yetkilidir. Kasalarda kullanılacak olan Hesbim POS, sadece yetkileri sınırlandırılmış bir Hesbim POS programıdır.
 

 

  •       HesbimPOS Mevcut Sistemlerle birlikte uyumlu çalışabilir.

 Hesbim POS programı; NCR P.O.S makineleri ile, Link Programları ile ve Açık sistem (Open System) herhangi 3. bir program ile (SAP gibi) 2 yönlü olarak veri alışverişi yapabilir. Senaryo olarak, Kasada kullanılan NCR makinelerinden gün sonunda Satış verilerini alarak, bunları Link Muhasebe Programına Fatura / Stok / Cari bilgisi olarak atabilir veya Batch Input dosyası halinde SAP ye gönderebilir. Ya da başka bir senaryo olarak, Link Programından alınan Stok bilgilerini, NCR kasalarına iletme işlemini yapabilir.
 

  •       HesbimPOS teknolojik olarak üstündür .

Hesbim POS programı günümüzün en son teknolojik yeniliklerine uygun olarak geliştirilmiştir.

Açık Yapısı İle, çok kolay bir şekilde, İstediğiniz tüm verileri Word, Excel, Outlook veya HTML formatlı olarak alabilirsiniz. Böylece alıştığınız programlarla raporlama kolaylığı yaşarsınız veya kendi özgün dökümanlarınızı hazırlarsınız.

NET tabanlı çalışma özelliği ile; özellikle dosya transferi işlemlerinde neredeyse hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmaksızın tüm transferleri internet üzerinden kendisi yapar. Bunu FTP kullanarak veya POP3 maillerinizi otomatik olarak kontrol ederek yapabilir.

E-Commerce, e-Shop uygulamalarına açıktır. Hesbim POS, tüm mySAP kütüphanesini tam destekler. Dilendiği takdirde, mağazaların her birini kısa sürede On-Line şube haline getirecek altyapıyı hazırlar.


 

HesbimPOS Programı Genel Özellikleri

Mağazacılık sektörüne ve bir mağazada karşılaşılabilecek tüm ihtiyaçları çözmeye yönelik olarak geliştirdiğimiz Hesbim POS programının genel özellikleri aşağıda başlıklar halinde verilmiştir.

 

 

Standart Versiyon

Ö Stok İşlemleri (Giriş, Çıkış, Depo, Rapor) yapabilme

Ö Cari (Müşteri)  İşlemleri,  Hesap Takibi ve Tahsilat İşlemleri Yapabilme

Ö Alış Faturaları, Alış İade Faturaları Girişi

Ö Satış Faturaları, Satış İade Faturaları Girişi

Ö Taksitli Satış Yapabilme

Ö Senet Basabilme, Kefil Bilgisi Girebilme

Ö Mağaza İçi Masrafları Tutabilme (Giderler, Personel Avansları vs.)

Ö Bankada Biriken Kredileri Görebilme

Ö Bankadan Çözülecek Kredi Tutarını Görebilme

Ö Cari Ekstre, Stok Ekstresi ve tüm yönetimsel raporları alabilme

Ö Mağazadaki tüm hareketleri, girdi ve çıktıları günlük özet rapor olarak alabilme

Ö Tüm bilgileri Excel, Word ile düzenleyebilme ve eMail ile gönderebilme

Ö Program verilerini kolayca, tek tuş ile yedekleyebilme

Ö Kaparo alınması vs. gibi mağazaya özel durumları programa belirtebilme

Ö İskonto, Risk yönetimi ve kampanya hazırlayabilme

Ö Çok kullanıcı ile birden çok makinede aynı anda çalışabilme

Ö İstendiği takdirde, NCR yazar kasa ile birlikte çalışabilme

Ö Dışarıdan gönderilen dataları (Stok, Fiyat bilgileri gibi) kendi içine alabilme, yapılan satışları dışarıya transfer edebilme
 

 

Profesyonel Versiyon – Terminal Server

Ö Programın tek bir makine üzerinde çalışması ve bu makineye internet ya da kablo ile bağlı diğer tüm makinelerden ulaşılarak her türlü rapor ve kullanımın yapılabilmesi.
 

Profesyonel Versiyon – Web Server

Ö Tüm programın internet üzerinden çalışabilmesi

Ö Internet'e herhangi bir yerden, mağazadaki tüm bilgilerin alınabilmesi, raporlanabilmesi

Ö Mağazada hiçbir program yüklemeden, sadece Internet Explorer ile programı kullanma.


 

Elektronik Ve Otomasyon Çözümleri...